Wybory parlamentarne 2019 - serwis wyborczy portalu limanowa.in

Patryk Wicher

Personalia kandydata
Imię: Patryk
Nazwisko: Wicher
Miejscowość: Nowy Sącz
Pozycja na liście: 11
Kandydat do: Sejm
O sobie

Mam 33 lata. Od 10 lat jestem szczęśliwym małżonkiem Anny, która jest nauczycielką. Razem wychowujemy dwie córeczki: 5-letnią Marysię i 15-miesięczną Aurelię, które są dla Nas codzienną radością oraz źródłem prawdziwej inspiracji.  

Osiągnięcia

Jestem absolwentem WSB-NLU w Nowym Sączu na kierunkach politologia i zarządzanie 
w administracji publicznej. Ukończyłem również program studiów doktoranckich na UMCS 
w Lublinie oraz kilka studiów podyplomowych m.in.: menadżer ekonomii społecznej, zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, mediacje oraz audytor finansów publicznych. Jestem również absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie oraz stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Moja aktywność zawodowa rozpoczęła się od wykonywania zawodu nauczyciela, którym pozostaje do dnia dzisiejszego. 
Od 2017 r. sprawuję funkcję dyrektora SP ZOZ MSWiA im. bł. Karoliny Kózkówny 
w Krynicy-Zdroju. 

Od wielu lat swoje życie rodzinne łączę z pracą zawodową i działalnością społeczną 
w organizacjach pozarządowych. Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli mnie wyborcy w latach 2010-2018 pełniłem funkcję Radnego Miasta Nowego Sącza, a od 2018 r. pełnię funkcję Radnego Województwa Małopolskiego, pracując w rekordowej liczbie 7 komisji merytorycznych i zarządzie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Niezmiernie się cieszę, 
że dzięki działaniom podejmowanym w Sejmiku Województwa Małopolskiego mogę współtworzyć Małopolskę jako region przyjazny dla mieszkańców, otarty na innowację oraz szanujący tradycję naszych przodków. Moim credo od początku służby samorządowej 
są słowa św. Jana Pawła II „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.   

Program wyborczy

Uważam, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej to miejsce również dla ludzi młodych, którzy wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i pasję będą godnie reprezentować Nasz region.  Dlatego też zapewniając o gotowości do współpracy, ośmielam się prosić o Państwa głos 
w wyborach parlamentarnych. 
                                Z wyrazami szacunku, 
                                   Patryk Wicher