Wybory parlamentarne 2019 - serwis wyborczy portalu limanowa.in

Wiesław Stanisław Janczyk

Personalia kandydata
Imię: Wiesław Stanisław
Nazwisko: Janczyk
Miejscowość: Męcina
Pozycja na liście: 4
Kandydat do: Sejm
O sobie

Sądeczanin – z urodzenia i wyboru
Pochodzi z Chomranic (gmina Chełmiec), obecnie mieszka z Żoną i Dziećmi w Męcinie.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wcześniej uczył się elektroniki w elitarnym do dzisiaj Technikum Elektrycznym w N. Sączu. 
Jak wielu młodych emigrował do Wielkiej Brytanii. Studiował w Londynie nauki ekonomiczne i społeczne. Bakcyl ekonomisty i bankiera pozostał w nim do dziś. Po kilkuletnim pobycie w Anglii wraca do Polski i wiąże się z BGŻ S.A. Oddział w N. Sączu. Tu dochodzi do funkcji Zastępcy Dyrektora Oddziału przez 8 lat odpowiedzialnego za pion handlowy i współpracę z klientami korporacyjnymi i detalicznymi.
Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami oraz liczne kursy zarządzania. Zanim wszedł do polityki zdążył jeszcze być prezesem ZEW Niedzica S.A. i wiceprezesem REMAG S.A. (duży podmiot zatrudniający ok. 1000 osób) prowadził sprawy handlowe i współpracę z zagranicą. Jego trafne i odważne decyzje zwiększyły znacznie wartość i wycenę tych spółek. Nie prowadził nigdy modnej wówczas restrukturyzacji zatrudnienia poprzez zwalnianie ludzi.

 

Osiągnięcia

Poseł „od banków i pieniędzy”
- Obecnie w Sejmie jako poseł pracuję w Komisji Finansów Publicznych i w podkomisji stałej do spraw Instytucji Finansowych, której jestem przewodniczącym. Zakres merytorycznych spraw jakimi zajmuję się najczęściej w imieniu Klubu Parlamentarnego to: funkcjonowanie systemu emerytalnego w części komercyjnej - OFE, działalność nadzoru finansowego, banków, instytucji pożyczkowych, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, instytucji rynku kapitałowego, systemu ubezpieczeń. Ponadto sprawami samorządu i rolnictwa - mówi w rozmowie.
Konkretnie zaś, to jemu Polacy zawdzięczają to, że przestali lekkomyślnie wpadać w najbardziej chytre pułapki zastawiane przez parabanki. Skutecznie też doprowadził do znacznego obniżenia oprocentowania wszystkich kredytów i pożyczek dla konsumentów. 
W latach 2016-2018 Pełnił funkcję Wiceministra Finansów RP.
W tym czasie był Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Wspierania Reform na Ukrainie.
W roli Wiceministra Finansów przedstawił koncepcję rozwiązania problemu podniesienia kwoty wolnej od podatku dla osób o niższych dochodach.
Zaproponował i opracował liczne regulacje zwiększające efektywność systemu podatkowego.
Rozdzielenie usług doradztwa i audytu w celu uzyskania obiektywnej klasyfikacji skutków podatkowych operacji gospodarczych największych podmiotów.
W czasie kiedy kierował departamentem Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier uregulowano sfery hazardu i przekazano monopol dla Państwa w zakresie znacznej części rynku tych usług.