Wybory parlamentarne 2019 - serwis wyborczy portalu limanowa.in

Bogusław Waksmundzki

Personalia kandydata
Imię: Bogusław
Nazwisko: Waksmundzki
Miejscowość: Grywałd
Pozycja na liście: 3
Kandydat do: Senat
O sobie

Bogusław Waksmundzki lat 57 Jestem żonaty, mam troje dzieci - Dawid, Sabina, którzy studiują, Seweryn.

Zawodowo związany jestem z powiatem nowotarskim, gdzie   pełnię funkcję  wicestarosty powiatu odpowiadając za edukację ponadgimnazjalną, pozyskiwanie środków na edukacje oraz odpowiadam za inwestycje. Powiat nowotarski jest na drugim miejscu w Małopolsce pod względem pozyskanych środków europejskich na inwestycje. 

Osiągnięcia

Swoje doświadczenia w samorządzie nabyłem będąc wójtem Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999 - 2002. W tym czasie gmina dwukrotnie (2001,2002) znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Gmina uzyskała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozwiązania w dziedzinie ochrony wód. Przez ostatnie 12 lat byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Euroregionu Tatry wybrany przez 31 samorządów po polskiej stronie Tatr. Za współpracę między samorządami polskimi i słowackimi otrzymałem Honorowe Członkostwo Euroregionu Tatry w 2014r. 

Jestem członkiem Międzyrządowej Komisji Polsko – Słowackiej oraz członkiem Komitetu Monitorującego Programu Polsko – Słowackiego. Jako przewodniczący Rady Euroregionu Tatry przekonałem członków komitetu monitorującego programu polsko – słowackiego do przyznania środków do budowy ścieżki rowerowej Czarny Dunajec – Sucha Hora – Trstena, Nowy Targ – Gronków – Dursztyn – Kacwin. Dzisiaj jest to czołowa  atrakcja turystyczna regionu o długości 162 km. W chwili obecnej gminy realizują już III etap tej potrzebnej inwestycji rowerowej. Gminy powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego otrzymały środki na 158 małe projekty polsko – słowackie co wzbogaciło infrastrukturę i więzi na granicy polsko – słowackiej.

Jestem członkiem Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Marcina w Grywałdzie. Honorowym strażakiem jednostek OSP w Tylce, Hałuszowej, Kąty- Niwki, Grywałd i wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Powiatowego Związku OSP RP OSP. W roku 2010 nagrodzony zostałem złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Ukończyłem Akademię Liderów Samorządowych oraz uzyskałem międzynarodowy certyfikat dotyczący zarządzania projektami IPMA.

Program wyborczy

 „Kandydat to odpowiedzialny, aktywny samorządowiec. Jest rzetelny i dobrze przygotowany do sprawowania odpowiedzialnej służby publicznej. Cieszy się autorytetem w swojej gminie oraz uznaniem wśród mieszkańców powiatu. Zgłaszany do konkursu Gazety Krakowskiej Ludzie Roku i otrzymał ten tytuł w 2011 r. Wyróżniony „Samorządowym Oskarem” w 2014 r. za działalności  na rzecz społeczności lokalnej  oraz zasługi w rozwoju polsko- słowackiej współpracy. Wyróżniony tytułem „Samorządowiec Ziem Górskich” w 2018 przez Koalicję Ziem Górskich w Żywcu. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz społeczności lokalnej.” – Jan Smarduch wójt Gminy Nowy Targ