Konstytucja RP

2019-08-13 11:22, autor: PAN
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 483), sprostowanie Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 28, poz. 319, zmiana: Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 114, poz. 946).

Komentarze
Dodaj komentarz