PKW przyjęła 12 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

2019-08-13 10:53, autor: PAN
Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło już 12 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. 7 spośrod nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 4 komitety to komitety wyborcze wyborców, a 1 to koalicyjny komitet wyborczy.

W miniony piątek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył w nim datę wyborów parlamentarnych na niedzielę 13 października 2019 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 9 sierpnia.

Z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie ruszyła kampania wyborcza.

– Warto jednak pamiętać, że komitety wyborcze mogą prowadzić agitację wyborczą, a więc publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób, od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach, określonych przepisami kodeksu – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza.

Komentarze
Dodaj komentarz